Psychoterapia

Czym jest Psychoterapia?

To uznana w świecie forma leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych metodami psychologicznymi. Odbywa się poprzez kontakt z psychoterapeutą w gabinecie psychoterapeutycznym. Psychoterapia indywidualna jest procesem. Sesje odbywają się zazwyczaj w stałych dniach i godzinach, raz lub kilka razy w tygodniu. Sesja trwa zawsze 50 minut. Czas trwania psychoterapii dobierany jest indywidualnie do potrzeb każdej osoby.

Psychoterapia rozpoczyna się od zawarcia kontraktu psychoterapeutycznego, a poprzedzona jest konsultacjami

Kontrakt psychoterapeutyczny, jest to umowa między psychoterapeutą a pacjentem określająca cele psychoterapii, częstotliwość sesji, wstępny czas trwania psychoterapii, płatności, sposób odwoływania sesji oraz zakończenie lub przerwanie terapii.

Udzielam pomocy m in. w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, zaburzeniach osobowości, doświadczanych kryzysach, żałobie, trudnościach z okazywaniem i kontrolowaniem emocji  jak również osobom z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych. Oferuję pomoc osobom dorosłym i młodzieży.

Psychoterapia psychodynamiczna

Jest to metoda leczenia wywodząca się z analizy. Psychoanaliza to najstarszy nurt psychoterapii, jego prekursorem jest Zygmunt Freud. Ten rodzaj psychoterapii ogromne znaczenie przypisuje wpływowi wczesnych doświadczeń, relacji oraz nieświadomości. To, co ukryte nie może zostać nazwane, ale związane z tymi aspektami emocje wpływają na codzienne funkcjonowanie. Zadaniem terapeuty jest zachęcanie pacjenta aby najswobodniej jak potrafi mówił o swoich problemach i trudnościach, zachęcanie do mówienia o wszystkim co przychodzi mu do głowy. Wspomnieniach, aktualnych myślach, uczuciach, opisu snów, skojarzeń.

„Zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi zrozumieć to czego on sam o sobie nie wie. Wynika to przede wszystkim z założenia, że na życie psychiczne człowieka ogromny wpływ mają nieświadome mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty i pragnienia oraz określone sposoby interpretowania rzeczywistości i relacji z innymi. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć dlaczego reaguje w określony sposób, na jakiej podstawie tworzy takie a nie inne sądy, z czego wynikają przeżywane przez niego emocje. Najważniejszym elementem w psychoterapii psychodynamicznej jest rozumienie pacjenta, rozumienie to jest dynamiczne – co znaczy, że cały czas diagnoza zmienia się wraz z trwającą terapią.”

Źródło: http://zdrowaglowa.pl/psychoterapia-psychodynamiczna-przygladanie-sie-sobie/