Oferta

Konsultacja

Obejmuje 1-3 spotkań trwających 50 minut, ma na celu rozeznanie problemu oraz dobranie odpowiedniej formy pomocy. Jest to czas na podjęcie decyzji o współpracy i zawiązanie kontraktu terapeutycznego, psychoterapeuta – pacjent.

Psychoterapia indywidualna

Forma leczenia poprzez kontakt pacjenta z psychoterapeutą w gabinecie psychoterapeutycznym. Są to regularne spotkania, trwające w ustalonym czasie i ustaloną częstotliwością (1- kilku razy w tygodniu). Psychoterapia jest procesem prowadzącym do zmian oraz osiągnięcia bardziej satysfakcjonującego życia.

Psychoterapia uzależnień

Leczenie uzależnień obejmuje naukę utrzymywania abstynencji od środka/czynności, radzenie sobie z emocjami, raczenie sobie z problemami powstałymi z powodu uzależnienia, akceptację siebie, pogłębianie świadomości siebie, rozumienie mechanizmów uzależnienia, pracę nad relacjami.

Psychoterapia skierowana jest również do osób cierpiących z powodu współuzależnienia, osób borykających się z syndromem DDA, osób cierpiących z powodu uzależnienia się kogoś bliskiego.

Poradnictwo psychologiczne

Stanowi metodę pomocy psychologicznej przeznaczonej dla osób, które na co dzień dobrze funkcjonują jednakże doświadczają różnego typu trudności bądź też przechodzą kryzysy. Kryzysem może być wybór drogi życiowej, wybór odpowiedniego partnera/partnerki, zmiana sytuacji życiowej (rozpoczęcie studiów, narodziny dziecka, przejście na emeryturę), utrata bliskiej osoby lub wartości (rodziny, zdrowia, pracy). Na co dzień zmagamy się z wieloma sytuacjami, które mogą obciążać nas psychicznie. Na przykład zbyt wysokie tempo życia, nadmiar obowiązków, brak właściwego odpoczynku, trudna sytuacja rodzinna lub kryzys w związku.
Celem poradnictwa jest pokonanie konkretnej trudności.

Czas trwania poradnictwa to kilka spotkań.

Psychoterapia on-line

Psychoterapia prowadzona poprzez komunikatory internetowe. Często przeplatana sesjami w gabinecie.

Porady specjalistyczne oraz kurs psychoedukacyjny

Program psychoedukacyjny oraz poradnictwo dla osób u których zdiagnozowano picie szkodliwe (F10.1). Program realizowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez WOMP.