O mnie

Psycholog Beata Łukaszewska

Psycholog z tytułem magistra, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień (numer certyfikatu SP/1194/2016).W trakcie 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddziała Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów w całej Polsce, między inymi:

– Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień bahawioralnych (36h, 2012),
– „Stawka warta…szkolenia -2015- program szkoleniowy dla uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA” (50h, 2015),
– „Nowoczesne metody pomagania w pracy telefonów zaufania oraz punktów konsultacyjnych” (2014),
– „Znaczenie wsparcia społecznego w zapobieganiu karierze przestępczej” Konferencja (2011),
– „Antynarkotykowa profilaktyka lokalna ze szczególnym uwzględnienia dopalaczy” (2016),
– „Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” (16h, 2014),
– „Uzależnienia problem cywilizacyjny XXI wieku” – Trzecia Konferencja międzynarodowa (23h, 2015).

Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej osób uzależnionych, współuzależnionych, osób z syndromem DDA, osób w kryzysach życiowych oraz młodzieży. Prowadząca grupy szkoleniowe oraz różnego rodzaju warsztaty np. rozwijania kompetencji społecznych (asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów), profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji, treningów relaksacyjnych.

Doświadczenie zawodowe nabywa poprzez pracę w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Wcześniej związana z Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej w SPW Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, Stowarzyszaniem Ośrodek Wspierania Rodziny oraz Ośrodkiem Leczenie Uzależnień w Lublinie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. W pracy stosuje się do zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.